Ihmisoikeudet tietoyhteiskunnassa

Olen toiminut vuodesta 2005 alkaen digitaalisten perusoikeuksien puolesta. Aihepiiriä voi kutsua myös tietoyhteiskunnan ihmisoikeuskysymyksiksi, nettiaktivismiksi, tietoyhteiskuntapolitiikaksi tai tietopolitiikaksi. Puolustan yksityisyyden suojaa, tietosuojaa ja sananvapautta. Haluan sellaisen tekijänoikeusjärjestelmän, jossa ei jahdata tavallisia ihmisiä oikeusteitse.

Vuodesta 2020 alkaen olen ollut Vihreiden tietoyhteiskuntatyöryhmän jäsen, ja osallistunut puolueen tietopoliittisen ohjelman valmisteluun. Olin myös toimittamassa työryhmän julkaisua Ihmislähtöinen ja kestävä digitalisaatio: vihreiden tietopoliittisen ohjelman taustaselvitys 2021.

Vuosina 2016–2018 olin digitaalisia perusoikeuksia puolustavan kansalais- ja asiantuntijajärjestö Effin hallituksen jäsen.

Seuraan ihmisoikeuksiin vaikuttavaa, tietoyhteiskuntaan liittyvää lainsäädäntöä. Olen laatinut lausuntoja ministeriöille ja eduskunnan valiokunnille, lobbaan. Olen ollut asiantuntijana kuultavana eduskunnan valiokunnissa. Olen käytettävissä Effin asiantuntijana tai omana itsenäni, mikäli tarvitaan keskustelijaa tai konsultaatiota näistä aihepiireistä. Ota yhteyttä!

Vuosina 2016–2019 keskittymiskohteitani olivat:

    • tiedustelulainsäädäntö ja yksityisyyden suoja (olin asiantuntijana kuultavana eduskunnan eri valiokunnissa, esiinnyin mediassa)
    • EU:n tekijänoikeusdirektiivin valmistelu (olin asiantuntijana kuultavana eduskunnan eri valiokunnissa, esiinnyin mediassa)
    • tekijänoikeuksien valvontaan liittyvät kiristyskirjeet (olin Effin edustajana opetus- ja kulttuuriministeriön asettamassa tekijänoikeuskirjetyöryhmässä, esiinnyin mediassa).
Tausta

Poliittinen heräämiseni tietoyhteiskunta-asioihin tapahtui 13-vuotiaana vuonna 2001, kun musiikin jakamiseen käytetty vertaisverkko Napster suljettiin yhdysvaltalaisen tuomioistuimen päätöksellä. Lukiolaisena, vuonna 2005, osallistuin tekijänoikeuslain tiukennusta, Lex Karpelaa, vastustaneeseen mielenosoitukseen. Liityin myös Effiin.

Menin Piraattipuolueen perustamiskokoukseen toukokuussa 2008, päädyin puoluehallitukseen ja myös puolueen varapuheenjohtajaksi. Puolueen luottamustehtävissä olin vuoden 2015 kesään saakka. Kirjoitin lehdistötiedotteita ja blogikirjoituksia, luin lakitekstejä, laadin lausuntoja ministeriöille ja eduskunnalle. Kirjoitin Kaj Sotalan kanssa kirjan tekijänoikeuksista, piraattinäkökulmasta.

Päätin siirtyä asiantuntijapuolelle. Olin Effin hallituksessa vuosina 2016-2018. Senkin jälkeen olen satunnaisesti kirjoittanut asiantuntijalausuntoja Effille. Lisäksi olen vuodesta 2020 alkaen kirjoittanut Effin 20-vuotishistoriikkia.

Vuosiksi 2017–2019 palasin luottamustehtäviin Piraattipuolueessa. Syksyllä 2019 siirryin kuitenkin Vihreisiin. Olen Tieteen ja teknologian vihreiden eli Viitteen jäsen.

Toiminta

Valiokuntakuulemiset

Muut esiintymiset

      • Suomen lainopillisen yhdistyksen paneelikeskustelu verkkotiedustelusta, 10.11.2016

Lausunnot, joiden valmistelussa mukana (1.1.2016 alkaen)