Olen koulutukseltani filosofian maisteri. Pääaineeni on Suomen ja Pohjoismaiden historia. Kouluttaudun tohtoriksi Helsingin yliopistolla. Valmistelen väitöskirjaa luonnontieteiden popularisoinnin historiasta Suomessa kylmän sodan aikana. Työskentelen erilaisissa historian alan tieteellisissä tutkimustehtävissä.
 

Väitöskirja

Laadin monografiaväitöskirjan, jossa luon kokonaiskuvan siitä, miten ja minkälaisin aatteellisin perustein luonnontieteitä popularisoitiin Suomessa vuosina 1945–1969. Keskeisimpänä lähdeaineistona käytän media-aineistoja ja popularisoivaa kirjallisuutta. Tutkin ensinnäkin sitä, miten luonnontiede näkyi suomalaisessa mediassa tällä ajanjaksolla. Lisäksi tutkin popularisoijien motiiveita ja maailmankuvaa.
 

Tutkimushankkeet

Olen ollut mukana seuraavissa tieteellisissä tutkimushankkeissa:

Opetus

Konferenssiesitelmät

Yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Julkaisuluettelo

Ahto Apajalahti
Filosofian maisteri
ORCID: 0000-0002-4243-6115

B Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset
C Tieteelliset kirjat (monografiat)
E Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut
G Opinnäytteet