Olen koulutukseltani filosofian maisteri. Pääaineeni on Suomen ja Pohjoismaiden historia. Kouluttaudun tohtoriksi Helsingin yliopistolla. Valmistelen väitöskirjaa luonnontieteiden popularisoinnin historiasta Suomessa kylmän sodan aikana. Työskentelen erilaisissa historian alan tieteellisissä tutkimustehtävissä.
 

Väitöskirja

Laadin monografiaväitöskirjan, jossa luon kokonaiskuvan siitä, miten ja minkälaisin aatteellisin perustein luonnontieteitä popularisoitiin Suomessa vuosina 1945–1969. Keskeisimpänä lähdeaineistona käytän media-aineistoja ja popularisoivaa kirjallisuutta. Tutkin ensinnäkin sitä, miten luonnontiede näkyi suomalaisessa mediassa tällä ajanjaksolla. Lisäksi tutkin popularisoijien motiiveita ja maailmankuvaa. Tutkimustyötäni ovat rahoittaneet Suomen Kulttuurirahasto (2017-2020) ja Alfred Kordelinin säätiö (2021).
 

Tutkimushankkeet

Olen ollut mukana seuraavissa tieteellisissä tutkimushankkeissa:

Muu tutkimustyö

  • Electronic Frontier Finland – Effi ry:n 20-vuotishistoriikin kirjoittaminen (2020–)

Opetus

  • Historiantutkimuksen johdantokurssi. Helsingin yliopisto, syksy 2018 (1 luento Henri Hannulan kanssa).

Konferenssiesitelmät

  • Tiedejournalismin kehittyminen kylmän sodan ajan Suomessa, Median ja viestinnän tutkimuksen päivät 2020, verkkoseminaari, tammikuu 2021
  • ”Herätystehtävä" – tiedejournalismin kehittyminen kylmän sodan ajan Suomessa, Historiantutkimuksen päivät, Oulu, lokakuu 2019
  • Physics for the Believers – the Translation and Reception of Pascual Jordan's Forschung macht Geschichte in Finland in the 1950s, History of Science Society 2019 Annual Meeting, Utrecht, Alankomaat, heinäkuu 2019
  • The cross-cultural influence of C. P. Snow's essay The Two Cultures, 12th Annual Conference of the International Society for Cultural History, Tallinna, Viro, kesäkuu 2019
  • Three generations of Finnish science writers – their motivations and influences, European Society for the History of Science Biennial Conference, UCL, Lontoo, Iso-Britannia, syyskuu 2018
  • Does science prove God? Science and religion in the worldview of the Finnish geologist Pentti Eskola. The 28th Baltic Conference on the History of Science, Tartto, Viro, 18.–20.5.2017. (Ks. kalvot ja esitelmä.)

Yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Opintopiirit ja seminaarit

Osallistuminen Tiedepiirin seminaariin, Turun yliopisto, syksy 2018–
Historianfilosofian ja -teorian opintopiirin järjestäminen, Helsingin yliopisto, kevät 2018

Julkaisuluettelo

Ahto Apajalahti
Filosofian maisteri
ORCID: 0000-0002-4243-6115

B Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset
C Tieteelliset kirjat (monografiat)
E Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut
G Opinnäytteet